ผีในความเชื่อไทย และ ต่างประเทศ

ความเชื่อเรื่องผีเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก แต่ละวัฒนธรรมจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับลักษณะของผี พฤติกรรมของผี และวิธีการจัดการกับผี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และวิถีชีวิตของแต่ละวัฒนธรรม

ผีในความเชื่อไทย

ผีในความเชื่อตะวันตก

ในความเชื่อตะวันตก ผีมักถูกมองว่าเป็นวิญญาณของคนตายที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ สาเหตุที่ผียังคงวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์นั้นมีหลายประการ เช่น เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ตายอย่างอนาถ ตายอย่างมีศัตรู หรือมีกรรมที่ยังทำไม่สำเร็จ เป็นต้น ผีในความเชื่อตะวันตกมักมีรูปร่างหน้าตาน่ากลัว มักปรากฏกายในสถานที่รกร้าง หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต เช่น โรงพยาบาล โบสถ์ ป่าช้า เป็นต้น

ผีในความเชื่อเอเชีย

ในความเชื่อเอเชีย ผีมักถูกมองว่าเป็นวิญญาณของสัตว์หรือสิ่งของที่ตายไปแล้ว สาเหตุที่วิญญาณเหล่านี้กลายเป็นผีนั้นมีหลายประการ เช่น ตายอย่างอนาถ ตายอย่างมีศัตรู หรือมีกรรมที่ยังทำไม่สำเร็จ เป็นต้น ผีในความเชื่อเอเชียมักมีรูปร่างหน้าตาหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เช่น ในความเชื่อไทย ผีมักมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติ แต่มีบางจุดที่ผิดปกติ เช่น ตาโปน ฟันยื่น เป็นต้น ในความเชื่อจีน ผีมักมีรูปร่างหน้าตาเหมือนสัตว์ เช่น ผีสุนัข ผีแมว เป็นต้น

ผีในความเชื่อไทย

ตัวอย่างความเชื่อเรื่องผีในต่างประเทศ และ ไทย

  • วิญญาณในขวด (Bottle Spirit) ความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ว่าวิญญาณของคนตายสามารถถูกกักขังไว้ในขวดได้ เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้มักเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือเสียชีวิตอย่างอนาถ ชาวญี่ปุ่นมักนำขวดใส่วิญญาณไปฝังไว้ใต้ดินหรือทิ้งไว้ในป่า เชื่อกันว่าวิญญาณเหล่านี้จะปกป้องผู้ครอบครองขวด

  • ซามูไรเงา (Kuro-samurai) ความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ว่าซามูไรที่เสียชีวิตในสนามรบจะกลายเป็นผีเงา เชื่อกันว่าซามูไรเงามักปรากฏกายในคืนเดือนมืด มักถือดาบอยู่ในมือ และมักจะมองหาศัตรูเพื่อแก้แค้น

  • ภูติผีสิง (Poltergeist) ความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่าสิ่งของต่างๆ สามารถถูกผีสิงได้ เชื่อกันว่าผีสิงมักเป็นวิญญาณของคนตายที่ยังวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ มักแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาด เช่น ทำให้สิ่งของเคลื่อนไหวเอง ทำให้เกิดเสียงดัง หรือทำให้ไฟดับ เป็นต้น

  • ปิศาจ (Demon) ความเชื่อของชาวตะวันตกที่ว่าปิศาจเป็นวิญญาณชั่วร้าย มักปรากฏกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สัตว์ร้าย มนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัว เป็นต้น เชื่อว่าปิศาจมักล่อลวงมนุษย์ให้ทำชั่ว

  • ผีกระสือ (Krasue) ความเชื่อของชาวไทยที่ว่าผีกระสือเป็นผีผู้หญิงที่ตายไปแล้ว เชื่อกันว่าผีกระสือมีหัวโผล่ออกมาจากท้อง มีลิ้นยาว มักออกหากินในเวลากลางคืน มักดูดเลือดของมนุษย์

  • ผีกระหัง (Krahang) ความเชื่อของชาวไทยที่ว่าผีกระหังเป็นผีผู้ชายที่ตายไปแล้ว เชื่อกันว่าผีกระหังมีหัวโผล่ออกมาจากท้อง มีลิ้นยาว มักออกหากินในเวลากลางคืน มักดูดเลือดของมนุษย์

  • ผีนางตานี (Manora) ความเชื่อของชาวไทยที่ว่าผีนางตานีเป็นผีผู้หญิงที่ตายไปแล้ว เชื่อกันว่าผีนางตานีมีหน้าตางดงาม มักปรากฏกายในยามค่ำคืน มักหลอกหลอนผู้คน

ความเชื่อเรื่องผีเป็นสิ่งที่ลึกลับและน่ากลัว แต่ละคนมีความเชื่อเกี่ยวกับผีที่แตกต่างกันไป ความเชื่อเรื่องผีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย์

ผีคืออะไร
ผี คือ
ประวัติผี
ผี
ผีผี
ผี โผล่ หน้า จอ
ผีคนแก่
ผีเห็นผี แปลว่า
คน เจอ ผี
ผีเห็นผี คือ

อ่านเรื่องหลอน ๆ เพิ่มเติมได้ที่ : เรื่องผี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :: ค้นหาคำตอบ เรื่องผี